Ceník

Orientační ceník čištění

Zde si můžete vybrat z našich nabízených služeb.

CENÍK - ČIŠTĚNÍ ODPADŮ
Čištění kanalizace tlakovou vodou nad 10m
Běžné znečištění, průměr 110 - 300 mm
70 Kč / 1 m
Čištění kanalizace tlakovou vodou nad 10m
Silné znečištění, průměr 110 - 300 mm
140 Kč / 1 m
Čištění kanalizace motorovým pérem nad 10m
Běžné znečištění, průměr 70 - 110 mm
70 Kč / 1 m
Čištění kanalizace motorovým pérem nad 10m
Silné znečištění, průměr 70 - 110 mm
140 Kč / 1 m
Čištění dvorních vpustí 1 300 Kč
Kamerový průzkum TV kamerou 80 Kč / 1 m
Zhotovení TV záznamu na CD/DVD 150 Kč
Soboty, neděle, svátky a všední dny 18:00-8:00 hod. příplatek 100 %
Každý výjezd 500 Kč
Doprava mimo Brno 15 Kč / 1 km